Thursday, August 16, 2012

Dictzionar shtefănesc(2)

Tetat a minat atolo = Stefan a terminat acest lucru = am terminat :)
Etobotau atolo = e locul meu acolo = da-te la o parte
A tutut Tetat = a cazut Stefan
tatolu iamau = tractorul e al meu
Paia, iau si eu atale = Maria, vreau si eu sandalele

No comments:

Post a Comment